Projekt NUBILUM

Konwergentna chmura prywatna

Krok na drodze ewolucji systemów chmurowych

nubilum_logo_PNG_L
idea

Projekt NUBILUM

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego Ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data

Założeniem realizacji projektu badawczo-rozwojowego NUBILUM było opracowanie unikalnej technologii służącej do budowy konwergentnych, skalowalnych i autonomicznych ekosystemów chmurowych. System chmurowy zbudowany na bazie naszej technologii wyróżnia się na tle innych rozwiązań oferowanych na rynku kompaktową architekturą wykorzystującą standardowe komponenty sprzętowe oraz użyciem obiektowej pamięci masowej.

Aby chmura NUBILUM wykorzystywała w pełni potencjał sprzętu opracowana została koncepcja węzłów podwójnej roli. Węzeł systemowy udostępnia swoje lokalne zasoby dyskowe, będąc elementem rozproszonego magazynu danych oraz jako serwer udostępnia swoją moc obliczeniową dla klastra wirtualizacyjnego.

NUBILUM

Poznaj NUBILUM

Jakie cechy wyróżniają System NUBILUM od rozwiązań oraz platform dostępnych na rynku?

 • NUBILUM jest rozwiązaniem konwergentnym, ale zapewniającym autonomiczność względem platformy sprzętowej
 • Proces wdrażania NUBILUM jest w dużej części zautomatyzowany, dzięki użyciu specjalizowanego komponentu Instalatora ekosystemu chmurowego
 • System NUBILUM jest elastyczny w użytkowaniu, wykorzystanie dedykowanego komponentu Migratora, pozwala przemigrować ekosystem między platformami informatycznymi
 • Węzły podwójnej roli pozwalają bardziej optymalnie oraz przy niższym nakładzie kosztowym wdrażać i użytkować platformę serwerową
 • Październik 2016

  Projekt badawczy

  Prace badawcze polegające na opracowaniu technologii budowy ekosystemów chmurowych, których celem było opracowanie modelu Systemu NUBILUM.

 • Lipiec 2018

  Prototyp NUBILUM

  Zakończenie prac rozwojowych polegających na budowie prototypu Systemu NUBILUM i przeprowadzenie testów funkcjonalnych przygotowujących prototyp do wdrożenia.

 • Grudzień 2018

  Wdrożenie pilotażowe

  Hostowana chmura prywatna NUBILUM oferowana jako usługa IaaS w infrastrukturze ośrodka data center OPEGIEKA.

 • Rok 2019

  Produkty NUBILUM

  Gotowe produkty jako Chmura prywatna NUBILUM z możliwością instalacji w lokalnej infrastrukturze centrum przetwarzania danych.

Korwengentna chmura prywatna

Chmura prywatna, z założenia, jest dedykowana dla jednego konkretnego odbiorcy rozwiązania. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest uruchomiona w lokalnym centrum danych, czy jest hostowana na serwerach dostawcy.

Gdy chmura prywatna wdrażana jest przy wykorzystaniu lokalnych zasobów, zastosowana technologia powinna w łatwy sposób umożliwiać przeniesienie ekosystemu chmurowego wraz z systemami IT do infrastruktury niezależnego dostawcy usług data center.

Koszty budowy chmury prywatnej związane z licencjami na oprogramowanie to często licencje na platformę wirtualizacyjną. Licencje na oprogramowanie nie mogą być „przywiązane” do sprzętu serwerowego. Elastyczność w zakresie licencjonowania powinna pozwalać przenieść chmurę na sprzęt oferowany w infrastrukturze dowolnego dostawcy data center.

Autonomiczność

Poznaj wielowęzłowa, niezależną od platformy sprzętowej, kompaktową architekturę systemu, wykorzystującą obiektowy magazyn danych

Skalowalność

Poznaj  system NUBILUM, oferujący zautomatyzowany proces instalacji i rozbudowy chmury i wysoki poziom bezpieczeństwa danych

Elastyczność

Poznaj mechanizmy pozwalające na łatwą instalację i migracjęekosystemu chmurowego miedzy platformami sprzętowymi

Migrowanie chmury

Unikalną cechą Systemu NUBILUM jest możliwość przeprowadzenia migracji ekosystemu chmurowego wraz z danymi pomiędzy dwoma ośrodkami przetwarzania danych. Opracowana technologia pozwala w sposób zautomatyzowany zmienić dostawcę usług data center, bez potrzeby zmiany technologii chmurowej, zachowując wszystkie dotychczasowe funkcjonalności systemu. Proces migracji przebiega w sposób kompleksowy – migrowany jest cały ekosystem chmurowy, wirtualne maszyny oraz dane. Możliwa jest również migracja selektywna wybranych zasobów, jak również rozciągnięcie systemu na dwie lokalizacje (ośrodki przetwarzania danych).

Puzzle Pieces: Data Concept.

Produkty NUBILUM

Poznaj nasze produkty

Efektem prac badawczo-rozwojowych jest System NUBILUM oferowany w różnych wariantach produktowych. Produkty NUBILUM mogą być instalowane zarówno w lokalnym ośrodku przetwarzania danych jak również w ośrodku data center niezależnego dostawcy.

Wraz z produktami NUBILUM oferujemy System GIS posadowiony w ekosystemie chmurowym. Budowa Systemu GIS wraz z możliwościami Systemu NUBILUM pozwala na migrowanie GIS-u między różnymi ekosystemami chmurowymi.

Hostowana chmura prywatna NUBILUM

Usługa w infrastrukturze dostawcy Datacenter.

Instalowana chmura prywatna NUBILUM

Instalowana w infrastrukturze lokalnego ośrodka przetwarzania danych.

Migrowalna chmura prywatna NUBILUM

Zdolna do przeniesienia między ośrodkami Datacenter.

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb
UE_EFRR_rgb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Inteligentny Rozwój

Kontakt

Zapraszamy do testowania naszych rozwiązań i przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego.

nubilum@nubilum.pl
tel. +48 55 237 60 00
fax +48 55 237 60 01

OPEGIEKA Sp. z o.o.
al.Tysiąclecia 11
Elbląg, 82-300
NIP 5780004498
KRS 0000190471

nubilum_logo_mono3PNG_L

OPEGIEKA © 2018