Projekt NUBILUM

Opis projektu

Zamierzeniem projektu byłoopracowanie innowacji produktowej, zmieniającej podejście do budowy systemów przetwarzania danych w chmurze, poprzez zapewnienie autonomii ekosystemu chmurowego oraz uruchomionego na nim systemu informatycznego. Rezultatem prac badawczych jest efektywna ekonomicznie, skalowalna i bezpieczna technologia tworzenia autonomicznych ekosystemów chmurowych, służących do wdrażania systemów IT, w tym systemów geoinformacyjnych i wykorzystujących big data.
Przeprowadzone w ramach projektu prace badawczo-rozwojowego koncentrowały się na trzech głównych barierach technologicznych, które stanowią typowe ograniczenia klasycznych systemów przetwarzania danych.

Zapewnić autonomiczność ekosystemu chmurowego względem platformy informatycznej

Elastycznie skalować przestrzeń pamięci masowej

Przenosić ekosystem chmurowy oraz jego zasoby pomiędzy platformami informatycznymi.

Cel projektu

Naszym celem jest dostarczenie innowacyjnej technologii, pozwalającej na zbudowanie ekosystemu chmury obliczeniowej, zapewniającego autonomię względem platformy informatycznej. Ekosystem chmurowy zbudowany w oparciu o naszą technologię charakteryzuje się hiperkonwergencją przy wykorzystaniu standardowych komponentów sprzętowych tj. serwery przetwarzające, zasoby dyskowe, sieć i oprogramowanie open-source. Ekosystem chmurowy zbudowany na bazie naszej technologii stanowi efektywne kosztowo, bezpieczne, autonomiczne i wysoce skalowalne środowisko służące do wdrażania różnorodnych systemów IT.
Conceptual for brainstorming and teamwork
labyrinth-1013625_1920

Zagadnienia technologiczne

Realizując nasz projekt badawczy staraliśmy się podążać mapą drogową, wyznaczoną przez zagadnienia technologiczne.
  • Autonomiczny ekosystem chmurowy

Opracowanie ekosystemu chmurowego oraz implementacja modelu systemu geoinformacyjnego umieszczonego w stworzonej architekturze. Autonomiczność jest rozumiana jako uniezależnienie ekosystemu chmurowego oraz posadowionych systemów od dedykowanej infrastruktury sprzętowej.

  • Skalowalna obiektowa pamięć masowa

Opracowanie metody tworzenia struktur danych wykorzystywanych w przestrzeniach pamięci masowych definiowanych programowo do zastosowania w ekosystemie chmurowym. Opracowana metoda ma na celu osiągnięcie pełnej skalowalności przestrzeni dyskowej ekosystemu chmurowego.

  • Migrator ekosystemu chmurowego

Opracowanie metody zautomatyzowanej migracji systemu informacyjnego z zachowaniem jego dostępności w czasie migracji. Autonomiczność ekosystemu chmurowego pozwoliła na zaimplementowanie w szeregu rozwiązań, które umożliwiają przenoszenie kompletnego systemu pomiędzy ekosystemami chmurowymi.

Prace badawcze

Prace projektowe podzielone zostały na 4 zadania badawcze i prace rozwojowe.

Zadanie BP1 – Przeprowadzenie analizy wymagań zakresie zdefiniowania nowej architektury systemu chmurowego oraz możliwość jej zastosowania dla potrzeb systemu geoinformacyjnego.

Zadanie BP2 – Opracowanie metody tworzenia struktur danych wykorzystywanych w przestrzeniach pamięci masowych definiowanych programowo w odniesieniu do wymagań systemu geoinformacyjnego.

Zadanie BP3 – Opracowanie modelu autonomicznego ekosystemu chmurowego wraz z uruchomionym systemem geoinformacyjnym.

Zadanie PR1 – Opracowanie prototypu Autonomicznego ekosystemu chmurowego wraz z wraz z zaimplementowanym systemem geoinformacyjnym.

Efektem zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych jest produkt w postaci chmury obliczeniowej NUBILUM wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami, nieoferowanymi przez inne podobne rozwiązania na rynku.

file stack
logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb
UE_EFRR_rgb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Inteligentny Rozwój

Kontakt

Zapraszamy do testowania naszych rozwiązań i przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego.

nubilum@nubilum.pl
tel. +48 55 237 60 00
fax +48 55 237 60 01

OPEGIEKA Sp. z o.o.
al.Tysiąclecia 11
Elbląg, 82-300
NIP 5780004498
KRS 0000190471

nubilum_logo_mono3PNG_L

OPEGIEKA © 2018