Produkty NUBILUM

Oferta produktów NUBILUM jest skierowana do klientów,
którzy niezależnie od stopnia zaawansowania w procesie informatyzacji
szukają innowacyjnych, niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań chmurowych

To, co wyróżnia produkty NUBILUM

to trzy, kluczowe cechy pozwalające na
wdrażanie niezawodnych i bezpiecznych systemów IT.

INNOWACYJNOŚĆ

Technologia, która pozwala elastycznie, szybko i bezpiecznie uruchomić prywatną chmurę obliczeniową, bazując na standardowych serwerach.

BEZPIECZEŃSTWO

Autonomiczna infrastruktura oraz innowacyjna technologia pozwalająca wyeliminować straty spowodowane wystąpieniem awarii i utratą danych.

NIEZAWODNOŚĆ

Wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii oraz zastępowalność elementów infrastruktury sprzętowej, skalowalność i efektywność pracy systemu.

Rodzina produktów NUBILUM

Konwergentny ekosystem chmurowy wdrażany w infrastrukturze klienta lub infrastrukturze dostawcy usług data center, w jednym z trzech wariantów produktowych.

Instalowana chmura prywatna

Poznaj możliwości jakie daje technologia NUBILUM wdrażając ją w swoim centrum przetwarzania danych. Chmura jest wdrażana na bazie posiadanej infrastruktury sprzętowej, co gwarantuje pełną izolację środowiska przetwarzania danych.

Pobierz dokument: Wymagania techniczne wdrożenia produktów chmurowych NUBILUM

Wdrożenie platformy chmurowej

Proces wdrożenia platformy chmurowej został zautomatyzowany dzięki zastosowaniu komponentu Instalatora. Wykorzystywana jest istniejąca, zgodna platforma serwerowa i sieć 10GE, bez konieczności użycia macierzy dyskowej.

Konwergentne rozwiązanie

Chmura prywatna wykorzystuje serwery jako węzły podwójnej roli. Warstwa magazynu danych wykorzystuje Obiektową pamięć masową, utworzoną na bazie serwerowych dysków twardych. Wirtualizację i moc obliczeniową zapewniają te same serwery, co pozwala na obniżenie kosztów wdrożenia.

Identification sign symbol.

Korzyści, które oferuje produkt Instalowana chmura prywatna

 • pozwala na samodzielne wdrożenie chmury prywatnej przy wykorzystaniu standardowych komponentów serwerowych,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na tych samych serwerach (węzły podwójnej roli),
 • magazyn danych wykorzystuje obiektową pamięć masową na serwerach, nie jest potrzebna macierz dyskowa,
 • lepsze wykorzystanie zasobów serwerowych dzięki technologii węzłów podwójnej roli,
 • optymalizacja mocy obliczeniowej zapewniona przez mechanizmy migracji maszyn wirtualnych między węzłami i klastrami,
 • wdrożone mechanizmy niezawodnościowe zapobiegające awarii (nadmiarowe dyski i serwery, zreplikowany zapis danych),
 • łatwość rozbudowy systemu chmury prywatnej przez dodawanie kolejnych węzłów, skalowanie horyzontalne.
Servers in data center.

Hostowana chmura prywatna

Wykorzystaj pełnię możliwości wdrożenia technologii NUBILUM,
bez potrzeby inwestowania we własną infrastrukturę sprzętową, wdrażając system w naszej infrastrukturze Datacenter. Chmura jest dostarczana jako usługa, co zapewnia szybkie i bezpieczne wdrażanie usług i aplikacji.

Elastyczne środowisko i moc obliczeniowa

Bezpieczne i skalowalne środowisko IT umożliwiające dynamiczne uruchomienie usług przetwarzania danych. Dostarcza skalowalną przestrzeń dyskową oraz dużą moc obliczeniową.

Skalowalne rozwiązanie

Nowoczesna infrastruktura IT bez ponoszenia kosztów jej zakupu i modernizacji. Rozwiązanie dostosowane do zmieniających się potrzeb w zakresie pamięci masowej oraz mocy obliczeniowej dostępnych na żądanie z intuicyjnego Panelu zarządzania.

Korzyści, które oferuje produkt Hostowana chmura prywatna

 • produkt oferowany jako usługa mocy obliczeniowej na życzenie,
 • chmura prywatna dostępna bez ponoszenia kosztów inwestycji w infrastrukturę sprzętową,
 • wdrożenie i utrzymanie chmury prywatnej jest po stronie dostawcy usługi chmurowej,
 • elastyczny model rozliczeniowy za zamówioną ilość CPU, RAM, przestrzeń dyskową,
 • mechanizmy skalowania i zarządzania zasobami dostępne z wygodnego panelu webowego,
 • chmura i dane przechowywane w ośrodku data center w Polsce.,

Migrowalna chmura prywatna

Dzięki opracowanej technologii NUBILUM nie będziesz już dłużej związany z jednym dostawcą rozwiązania chmurowego. Wybierając NUBILUM możesz w dowolnym czasie i miejscu zmienić dostawcę infrastruktury Datacenter (platformy informatycznej) i przenieść swoją chmurę wraz z zasobami do innego dostawcy usług Datacenter.

Zmiana ośrodka Datacenter

Po wypełnieniu warunków wstępnych migracji możliwe jest przeniesienie całego systemu chmurowego wraz z zasobami do innego ośrodka Datacenter. Przenoszony jest ekosystem oraz wszystkie lub wybrane maszyny wirtualne.

Ciągłość procesów biznesowych

Dla systemów IT działających w architekturze HA oferujemy możliwość migracji z zachowaniem ciągłości ich działania. Nie ma potrzeby zatrzymywania aplikacji biznesowych na czas migracji dzieki innowacyjnemu komponentowi Migratora ekosystemu chmurowego.

Globe social network vector icon.

Korzyści, które oferuje produkt Migrowalna chmura prywatna

 • produkt posiada wszystkie funkcjonalności produktu Instalowana chmura prywatna,
 • umożliwia wdrażanie struktury wielodomenowej chmury obliczeniowej,
 • mechanizmy migracji chmury dostępne z webowego panelu zarządzania,
 • możliwość wykonania migracji całego ekosystemu chmurowego wraz z danymi,
 • migracja poprzez podział na dwa zarządzalne ekosystemy chmurowe,
 • możliwość zarządzania wieloma ekosystemami chmurowymi z jednego panelu zarządzania,
 • nielimitowana ilość tworzonych ekosystemów chmurowych.

Rodzina produktów NUBILUM

Dowiedz się więcej na temat wymagań technicznych i możliwości wdrożenia produktów NUBILUM

Wymagania techniczne
Funkcjonalności produktów

Pobierz Instalator ekosystemu chmurowego NUBILUM – Za darmo !

Bezpłatna, pełna wersja ekosystemu chmurowego NUBILUM, zawiera pełny Instalator ekosystemu.

Plik instalatora umożliwia zainstalowanie ekosystemu chmurowego wraz z wszystkimi komponentami niezbędnymi do instalacji ekosystemu chmurowego. Wraz z instalatorem dostępne są szablony maszyn wirtualnych gotowych do uruchomienia w ekosystemie chmurowym.

Pobierz Instalator – wersja VMware
Pobierz Instalator – wersja Linux/KVM
Pobierz instrukcję instalacji
Szablon systemu geoinformacyjnego

do uruchomienia w ekosystemie chmurowym

Szablon systemu operacyjnego Linux

do uruchomienia w ekosystemie chmurowym

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Zapraszamy firmy oraz instytucje do przeprowadzenia
pilotażowego wdrożenia wybranego produktu NUBILUM

tel. +48 55 237 60 26

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb
UE_EFRR_rgb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Inteligentny Rozwój

Kontakt

Zapraszamy do testowania naszych rozwiązań i przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego.

nubilum@nubilum.pl
tel. +48 55 237 60 00
fax +48 55 237 60 01

OPEGIEKA Sp. z o.o.
al.Tysiąclecia 11
Elbląg, 82-300
NIP 5780004498
KRS 0000190471

nubilum_logo_mono3PNG_L

OPEGIEKA © 2018